JUBILEUSZOWA EUROPEJSKA NOC MUZEÓW W SPOŁECZNYM MUZEUM ZIEMI BŁAŻOWSKIEJ – 2024

19 maja 2024 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej zorganizowało X Noc Muzeów w


Społecznym Muzeum w Błażowej. Pierwszy raz podwoje muzeum otwarliśmy na zwiedzających w 2014 r. i następnie co roku z wyjątkiem (roku pandemii) staraliśmy się ująć czymś zwiedzających, remontując, rozbudowując samo muzeum i wzbogacając ekspozycje i aranżację wystaw. W poszukiwaniu odbiorców i zainteresowanych naszą ofertą postanowiliśmy w tym roku, że wydarzenie to połączymy z cykliczną imprezą „Starych potraw smak i urok”, której organizatorami są GOK i samorząd Gminy Błażowa. Plenerowa impreza przyciąga z reguły rzesze fanów muzyki ludowej i tradycyjnego jadła z naszej gminy i z gmin sąsiednich, bo towarzyszą jej Wojewódzki Przegląd Kapel Ludowych oraz konkurs na tradycyjną regionalną potrawę, w którym rywalizują Koła Gospodyń Wiejskich. Był to świetny pomysł, bo dzięki temu nasze muzeum odwiedziła rekordowa liczba osób z bliższej i dalszej okolicy, w tym mieszkańcy Rzeszowa, a nawet sąsiednich powiatów. Wśród zwiedzających byli redaktor Polskiego Radia w Rzeszowie pani Iwona Piętak i pani Katarzyna Gajda-Bator z IPN w Rzeszowie oraz pan Kazimierz Sikora autor wielu ciekawych artykułów w Kurierze Błażowskim z zakresu genealogii. Pan Kazimierz przybył do nas wraz z przedstawicielami młodego pokolenia swojej rodziny, aby zapoznać ich z dziedzictwem historycznym regionu skąd wywodzą się antenaci rodu. Ponadto gościliśmy prawdziwe rzesze, które wykorzystały swój pobyt w Błażowej, aby przy okazji pobytu na stadionie poznać naszą ofertę muzealną. 

 

INFORMACJATowarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej informuje społeczność lokalną, iż w związku z podpisaną z Zarządem Województwa Podkarpackiego umową o przyznaniu pomocy Nr 02186-6935-UM0913293/22 zostanie zrealizowana operacja pt. „Remont połączony z modernizacją pomnik poświęconego pamięci partyzantów Armii Krajowej – Batalionów Chłopskich wraz z jego bezpośrednim otoczeniem”.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: „Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej i niekomercyjnej infrastruktury w Błażowej – pomnik poświęcony pamięci partyzantów Armii Krajowej – Batalionów Chłopskich wraz z jego bezpośrednim otoczeniem, mający charakter kulturalny oraz rekreacyjny”.

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł.

BĘDZIE REMONT POMNIKA

Z arch. błażowskiej biblioteki.
Z arch. błażowskiej biblioteki.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej informuje społeczność lokalną, iż w związku z podpisaną z Zarządem Województwa Podkarpackiego umową o przyznaniu pomocy Nr 02186-6935-UM 0913293/22 pn. „Remont połączony z modernizacją pomnika poświęconego pamięci partyzantów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich wraz z jego bezpośrednim otoczeniem” w najbliższym czasie rozpocznie się właśnie remont tego pomnika.

Stan techniczny pomnika poświęconego pamięci żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich pozostawia wiele do życzenia i wymaga poprawy. W ramach planowanego przedsięwzięcia przeprowadzony zostanie jego gruntowny remont  połączony z modernizacją i upiększeniem przyległej infrastruktury i jej wzbogacenie o nowe elementy.

Pomnik odsłonięty w 1966 r. zlokalizowany jest w centrum Błażowej, tuż przy drodze powiatowej 1422R biegnącej przez miasto. W niedalekim sąsiedztwie miejsca pamięci, będącego przedmiotem zainteresowania, znajduje się Zespół Szkół w Błażowej oraz bloki mieszkalne i przestrzeń handlowo-usługowa. Odnowiony pomnik i zmodernizowana przestrzeń dookoła zainteresuje mieszkańców i turystów historią miasta i regionu i przyczyni się to do podkreślenia roli tego miejsca w podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu wiedzy na temat dziejów regionu i roli lokalnych bohaterów. Miejsce to możemy określić mianem depozytariusza przeszłości, który sprawia, iż w obszarze błażowskiej kultury funkcjonuje reguła orzekająca o tym, że przeszłość dana jest nam nie tylko w relacjach bezpośrednich świadków zdarzeń, lecz także pośrednio- poprzez znaki i symbole. Praktyki związane z otaczaniem szacunkiem miejsc pamięci stają się formą dochowania wierności przodkom i ocalenia cennych dla potomnych wartości, idei i wzorów zachowań. Pomnik z racji swego usytuowania w pobliżu szkół i przedszkoli służył będzie jako narzędzie edukacji historycznej i patriotycznej, źródło wiedzy.

Modernizacja ta przyczyni się także do przywrócenia ładu i atrakcyjności trwałego upamiętnienia  które wkomponowane jest w przestrzeń publiczną Błażowej. Nada temu miejscu zupełnie nową funkcję - rekreacyjno - wypoczynkową, będzie miejscem odpoczynku i refleksji, podnosząc tym samym wartość substancji miejskiej. Zastosowane rozwiązania architektoniczne, tzn. brak barier pionowych i poziomych mają na celu ułatwienie dostępu z korzystania osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Celem projektu jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Inwestycja służyć będzie mieszkańcom miasta i gminy oraz podniesie jego walory turystyczne jak każda zadbana i mądrze urządzona ogólnodostępna przestrzeń o niekomercyjnym charakterze.

Małgorzata Kutrzeba

POWSTAJE NOWY FILM DOKUMENTALNY O KS. MICHALE PILIPCU

Redaktor TVP Tadeusz Płużański przygotowuje nowy film dokumentalny w ramach cyklu Księża Wolności, gdzie każdy odcinek opowiada losy jednego bohatera. W trakcie realizacji ekipa filmowa współpracuje z historykami i pracownikami IPN. Powstałe do tej pory odcinki poświęcone były kapłanom z okresu stalinizmu oraz „Solidarności”. Zrealizowane do tej pory odcinki opowiadają losy m. in. ks. Jana Zieja, ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Stefana Niedzielaka, ks. Sylwestra Zycha, czy ks. Stanisława Suchowolca i wielu innych.

Bohaterem kolejnego z odcinków cyklu będzie ks. Michał Pilipiec, wikariusz w parafii w Futomie a później w Błażowej, kapelan Obwodu AK Rzeszów, który 4 grudnia 1944 r. został przez UB aresztowany w zakrystii miejscowego kościoła i wywieziony do Rzeszowa z wraz z liczną grupą parafian. Po brutalnym wielodniowym przesłuchaniu został wywieziony z więzienia do lasów w okolicy Głogowa i tam zamordowany wraz z trzema innymi żołnierzami AK. Ciało bohaterskiego księdza spoczywało w lesie aż do 1977 roku, kiedy to ekshumowano jego zwłoki i przeniesiono na cmentarz w Błażowej.

19 stycznia 2023 r. do Błażowej przyjechała ekipa TVP i zrealizowano kilka nagrań w miejscach związanych z życiem młodego kapłana przede wszystkim w Błażowej. Filmowcy byli m. in. w Społecznym Muzeum Ziemi Błażowskiej, gdzie znajduje się ołtarz ks. Michała Pilipca, w kościele parafialnym w Błażowej, gdzie ks. Pilipiec pełnił posługę kapłańską. Ekipa filmowa realizowała nagrania także w Futomie  oraz w lasach koło Głogowa, gdzie znajduje się miejsce kaźni ks. Michała Pilipca, Dominika Sobczyka i innych, którzy zostali tam rozstrzelani. W nagraniach udział brali historycy z Błażowej: dr Małgorzata Kutrzeba i Zdzisław Chlebek, konsultant z IPN Oddział w Rzeszowie dr Mariusz Krzysztofiński, ks. prałat Jacek Rawski i dr Robert Borkowski z Głogowa Młp. oraz Stanisław Kruczek członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Małgorzata Kutrzeba