BĘDZIE REMONT POMNIKA

Z arch. błażowskiej biblioteki.
Z arch. błażowskiej biblioteki.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej informuje społeczność lokalną, iż w związku z podpisaną z Zarządem Województwa Podkarpackiego umową o przyznaniu pomocy Nr 02186-6935-UM 0913293/22 pn. „Remont połączony z modernizacją pomnika poświęconego pamięci partyzantów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich wraz z jego bezpośrednim otoczeniem” w najbliższym czasie rozpocznie się właśnie remont tego pomnika.

Stan techniczny pomnika poświęconego pamięci żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich pozostawia wiele do życzenia i wymaga poprawy. W ramach planowanego przedsięwzięcia przeprowadzony zostanie jego gruntowny remont  połączony z modernizacją i upiększeniem przyległej infrastruktury i jej wzbogacenie o nowe elementy.

Pomnik odsłonięty w 1966 r. zlokalizowany jest w centrum Błażowej, tuż przy drodze powiatowej 1422R biegnącej przez miasto. W niedalekim sąsiedztwie miejsca pamięci, będącego przedmiotem zainteresowania, znajduje się Zespół Szkół w Błażowej oraz bloki mieszkalne i przestrzeń handlowo-usługowa. Odnowiony pomnik i zmodernizowana przestrzeń dookoła zainteresuje mieszkańców i turystów historią miasta i regionu i przyczyni się to do podkreślenia roli tego miejsca w podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu wiedzy na temat dziejów regionu i roli lokalnych bohaterów. Miejsce to możemy określić mianem depozytariusza przeszłości, który sprawia, iż w obszarze błażowskiej kultury funkcjonuje reguła orzekająca o tym, że przeszłość dana jest nam nie tylko w relacjach bezpośrednich świadków zdarzeń, lecz także pośrednio- poprzez znaki i symbole. Praktyki związane z otaczaniem szacunkiem miejsc pamięci stają się formą dochowania wierności przodkom i ocalenia cennych dla potomnych wartości, idei i wzorów zachowań. Pomnik z racji swego usytuowania w pobliżu szkół i przedszkoli służył będzie jako narzędzie edukacji historycznej i patriotycznej, źródło wiedzy.

Modernizacja ta przyczyni się także do przywrócenia ładu i atrakcyjności trwałego upamiętnienia  które wkomponowane jest w przestrzeń publiczną Błażowej. Nada temu miejscu zupełnie nową funkcję - rekreacyjno - wypoczynkową, będzie miejscem odpoczynku i refleksji, podnosząc tym samym wartość substancji miejskiej. Zastosowane rozwiązania architektoniczne, tzn. brak barier pionowych i poziomych mają na celu ułatwienie dostępu z korzystania osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Celem projektu jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Inwestycja służyć będzie mieszkańcom miasta i gminy oraz podniesie jego walory turystyczne jak każda zadbana i mądrze urządzona ogólnodostępna przestrzeń o niekomercyjnym charakterze.

Małgorzata Kutrzeba