OBLICZA CODZIENNOŚCI MAŁYCH MIAST


13 października 2018 r. w Głogowie Młp. odbyła się naukowa konferencja pod hasłem Oblicza
codzienności małych miast. Organizatorami jej byli: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim, Stowarzyszenie „Lasowiacy,” Stowarzyszenie Collegium Suprasliense. W wydarzeniu uczestniczyli historycy, etnografowie, pasjonaci dziejów regionu, działacze kultury, w tym członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej i jego sympatycy.
Zamiarem organizatorów konferencji było pogłębienie refleksji nad szeroko pojętą codziennością małych miast. Codzienność wyznacza rytm życia człowieka, rytm życia rodziny i społeczności lokalnych. Celem konferencji była próba w miarę całościowego spojrzenia na życie i funkcjonowanie małych miast z perspektywy antropologicznej, historycznej, kulturowej i socjologicznej. Podczas konferencji głos zabrali m. in. Ewelina Szumska, która przedstawiła referat pt. Powrót do przeszłości - codzienność futomskiej kobiety, Paweł Kołodziej z referatem Rola poczmistrza w XX w. na przykładzie małych miast Galicji. Temat Błażowianie wobec I wojny poruszyła Małgorzata Kutrzeba.

PODZIĘKOWANIE


W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej składam serdeczne podziękowania: Państwu Celinie i Zbigniewowi Synosiom z Błażowej za przekazanie zabytkowej skrzyni do Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej i Sebastianowi Synosiowi oraz Pawłowi Kołodziejowi za jej dostarczenie.
Państwu Janinie i Stanisławowi Kołodziejom z Błażowej za przekazanie i dostarczenie do muzeum zabytkowego sprzętu rolniczego.
Panu Jackowi Piechowi z Błażowej i Panu Stanisławowi Ustrzyckiemu z Lecki za przekazanie zabytkowych narzędzi drewnianych,
Szczególnie serdeczne podziękowanie składam Pawłowi Kołodziejowi za przekazane zabytkowe przedmioty i społeczną pracę w muzeum.
Małgorzata Kutrzeba

PODZIĘKOWANIE


Z wielką przyjemnością zwiedziliśmy Muzeum [Społeczne Ziemi Błażowskiej], podziwiając pasję w gromadzeniu pamiątek oraz możliwość ofiarodawstwa.
Wyjątkowość muzeum polega na jego społecznym charakterze – wielkim sercu włożonym w pielęgnowaniu tradycji i historii tych ziem.
Wśród zebranych eksponatów wrażenie robią autentyczne perełki w postaci np. mapy projektu zmiany koryta potoku z  XX wieku (ach, ta c k kaligrafia !).
Unikalne są również rekonstrukcje izb mieszkalnych oraz ekspozycja oryginalnych narzędzi gospodarskich mających ponad 100 lat.
Na mojej mamie wrażenie wywarły zdjęcia i pamiątki rodzinne – twarze rodziców i rodzeństwa z fotografii koloru sepii ……
Serdecznie dziękujemy za udostępnienie muzeum w dzień wolny od pracy.
Wyrazy szacunku
Jacek Z. Siorek, mgr.inż Kapitan Żeglugi Wielkiej
Leonarda Płaza - Siorek