PODZIĘKOWANIE


W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej składam serdeczne podziękowania: Państwu Celinie i Zbigniewowi Synosiom z Błażowej za przekazanie zabytkowej skrzyni do Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej i Sebastianowi Synosiowi oraz Pawłowi Kołodziejowi za jej dostarczenie.
Państwu Janinie i Stanisławowi Kołodziejom z Błażowej za przekazanie i dostarczenie do muzeum zabytkowego sprzętu rolniczego.
Panu Jackowi Piechowi z Błażowej i Panu Stanisławowi Ustrzyckiemu z Lecki za przekazanie zabytkowych narzędzi drewnianych,
Szczególnie serdeczne podziękowanie składam Pawłowi Kołodziejowi za przekazane zabytkowe przedmioty i społeczną pracę w muzeum.
Małgorzata Kutrzeba

PODZIĘKOWANIE


Z wielką przyjemnością zwiedziliśmy Muzeum [Społeczne Ziemi Błażowskiej], podziwiając pasję w gromadzeniu pamiątek oraz możliwość ofiarodawstwa.
Wyjątkowość muzeum polega na jego społecznym charakterze – wielkim sercu włożonym w pielęgnowaniu tradycji i historii tych ziem.
Wśród zebranych eksponatów wrażenie robią autentyczne perełki w postaci np. mapy projektu zmiany koryta potoku z  XX wieku (ach, ta c k kaligrafia !).
Unikalne są również rekonstrukcje izb mieszkalnych oraz ekspozycja oryginalnych narzędzi gospodarskich mających ponad 100 lat.
Na mojej mamie wrażenie wywarły zdjęcia i pamiątki rodzinne – twarze rodziców i rodzeństwa z fotografii koloru sepii ……
Serdecznie dziękujemy za udostępnienie muzeum w dzień wolny od pracy.
Wyrazy szacunku
Jacek Z. Siorek, mgr.inż Kapitan Żeglugi Wielkiej
Leonarda Płaza - Siorek


PODZIĘKOWANIE


„Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł” 

Konfucjusz

W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej składam serdeczne podziękowanie:

Państwu Annie i Krzysztofowi Batorom za przekazanie na rzecz Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej kolekcji zabytkowych lamp.

Panu Stanisławowi Szczepanowi dziękuję za przekazanie odrestaurowanej zabytkowej skrzyni na ubrania do izby wiejskiej oraz za odczyszczenie i odnowienie drewnianej walizki podróżnej. Prezes 

Małgorzata Kutrzeba