ODWIEDZILI BŁAŻOWĘ I SPOŁECZNE MUZEUM ZIEMI BŁAŻOWSKIEJ


30 stycznia 2019 r. Do Błażowej przyjechała grupa mieszkańców gminy Dubiecko z
założycielką Izby Regionalnej w Śliwnicy Danutą Śliwńską oraz członkowie Apostolstwa Maryjnego z parafii rzymskokatolickiej w Dubiecku z ks. Janem Batorem rodakiem z Białki. Goście przyjechali, aby zobaczyć ruchomą szopkę w naszym kościele parafialnym. Uczestniczyli w wieczornej mszy św., a później zwiedzili Społeczne Muzeum Regionalne. Gości po muzeum oprowadzała pani Zofia Wielgos.
Izba Regionalna w Śliwnicy powstała na początku lat dziewięćdziesiątych z inicjatywy Danuty Śliwińskiej, pragnącej „ocalić od zapomnienia historię zaklętą w rękodziełach oraz dawnych przedmiotach codziennego użytku”. Na pomieszczenie Izby wykorzystano jedno z pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Śliwnicy, wybudowanej w czasach zaboru austriackiego. Obecnie, dzięki życzliwości mieszkańców z terenu gminy Dubiecko oraz okolic, zbiory liczą ponad 1000 eksponatów, które zajmują dwie sale klasowe i trzy mniejsze pomieszczenia. Można tam zobaczyć narzędzia i wyroby reprezentujące różne rzemiosła: stolarstwo, szewstwo, kowalstwo, bednarstwo, tkactwo, garncarstwo itp. Wyeksponowane są również wytwory miejscowych artystów. W ramach Izby funkcjonują ścieżki edukacyjne: piekarska i tkacka, której ważnym elementem są krosna tkackie, jedne z niewielu na terenie województwa podkarpackiego.
Małgorzata Kutrzeba

XI MIĘDZYNARODOWE DNI PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU NA PODKARPACIU


28 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu organizatorów i uczestników Międzynarodowych Dni
Autorka z prof. Shimonem Redlichem
Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbyło się Metropolitan Hotelu w Rzeszowie. Spotkanie prowadził dr hab. prof. URz Wacław Wierzbieniec. Wśród uczestników był m. in. prof. Shimon Redlich uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ten znany izraelski historyk i publicysta urodzony w Brzeżanach przeżył II wojnę razem ze swoją matką dzięki pomocy Polaków i Ukraińców. Na spotkaniu obecne były też znane z pobytu w poprzednich latach w Błażowej Anna Rzeszowska i Judit Elkin oraz urodzona w Dynowie Lucia Retman.
29 stycznia odbył się Wieczór z filmem dokumentalnym w Błażowej. Spotkanie było elementem obchodów XI Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu.
Na spotkanie zorganizowane przez TMZB, Zespół Szkół w Błażowej, Burmistrza Błażowej przybyli
Lucia Retman trzyma w rękach ostatni nr Podkarpackiej Historii
goście: marszałek Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, radni Rady Miejskiej, mieszkańcy miasta i gminy, młodzież z miejscowego Liceum Ogólnokształcącego.
Zebranych przywitał burmistrz Jerzy Kocój. Małgorzata Kutrzeba w ramach wprowadzenia omówiła temat Holokaust w różnych krajach Europy po czym zebrani obejrzeli film wyprodukowany przez Instytut Yad Vashem Zapamiętaj tylko miłość” (zagłada greckich Żydów z Salonik).
Po filmie przy kawie herbacie i specjałach żydowskiej kuchni zebrani dyskutowali o zawiłej i dramatycznej historii Żydów i Polaków podczas II wojny oraz o planach na przyszłość związanych z upamiętnieniem bohaterów wywodzących się z regionu.
Składam szczególne podziękowanie członkiniom i sympatyczkom Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej za przygotowanie specjałów. Słowa podziękowania kieruję dla pań: Agaty Szul, Krystyny Brzęk, Danuty Urygi, Beaty Więcławskiej-Pękali, Elżbiety Rosiak oraz Urszuli Wyskiel.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i uczestnictwo.

Małgorzata Kutrzeba