VI NOC MUZEÓW ZA NAMI


Kolejna, niezwykła Noc Muzeów w odnowionych pomieszczeniach Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej za nami. Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili. Wielu spośród Państwa podarowało nam eksponaty, które ubogacą zbiory muzeum. Dziękujemy i zapraszamy do odwiedzania nas nie tylko podczas Nocy Muzeów. Zwiedzanie jest możliwe po uzgodnieniu telefonicznym nr. 17 2297 119, 17 2301 100 lub 607 863 177.
Małgorzata Kutrzeba

SPOŁECZNE MUZEUM ZIEMI BŁAŻOWSKIEJ


Społeczne Muzeum Ziemi Błażowskiej jest instytucją ochrony dziedzictwa historycznego regionu.
Powstałe z inicjatywy wielu działaczy społecznych, wśród których wymienić wypada ks. prałata Adolfa Kowala czy niedawno zmarłych śp. Renę Brzęk – Piszczową, Stanisława Koczelę i zapewne wielu innych. Za ich staraniem w latach 90. XX w. przy wsparciu samorządu gminy Błażowa adaptowano poddasze domu parafialnego na muzeum. Z biegiem czasu zapał osłabł, zbiory uległy rozproszeniu, a myszy i kuny zrobiły sobie tam gniazda.
Klika lat temu, dzięki społecznej pracy członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej, młodzieży Gimnazjum Publicznego im. Anny Jenke i wielu ludzi dobrej woli wielkim nakładem pracy i środków przywróciliśmy funkcjonalność tej instytucji. Dzięki darczyńcom ociepliliśmy małe pomieszczenie i szukaliśmy środków finansowych, aby przeprowadzić remont głównej sali. Odbywały się tam lekcje muzealne, zwiedzali nasze muzeum goście z kraju i zza granicy.

ODWIEDZILI BŁAŻOWĘ I SPOŁECZNE MUZEUM ZIEMI BŁAŻOWSKIEJ


30 stycznia 2019 r. Do Błażowej przyjechała grupa mieszkańców gminy Dubiecko z
założycielką Izby Regionalnej w Śliwnicy Danutą Śliwńską oraz członkowie Apostolstwa Maryjnego z parafii rzymskokatolickiej w Dubiecku z ks. Janem Batorem rodakiem z Białki. Goście przyjechali, aby zobaczyć ruchomą szopkę w naszym kościele parafialnym. Uczestniczyli w wieczornej mszy św., a później zwiedzili Społeczne Muzeum Regionalne. Gości po muzeum oprowadzała pani Zofia Wielgos.
Izba Regionalna w Śliwnicy powstała na początku lat dziewięćdziesiątych z inicjatywy Danuty Śliwińskiej, pragnącej „ocalić od zapomnienia historię zaklętą w rękodziełach oraz dawnych przedmiotach codziennego użytku”. Na pomieszczenie Izby wykorzystano jedno z pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Śliwnicy, wybudowanej w czasach zaboru austriackiego. Obecnie, dzięki życzliwości mieszkańców z terenu gminy Dubiecko oraz okolic, zbiory liczą ponad 1000 eksponatów, które zajmują dwie sale klasowe i trzy mniejsze pomieszczenia. Można tam zobaczyć narzędzia i wyroby reprezentujące różne rzemiosła: stolarstwo, szewstwo, kowalstwo, bednarstwo, tkactwo, garncarstwo itp. Wyeksponowane są również wytwory miejscowych artystów. W ramach Izby funkcjonują ścieżki edukacyjne: piekarska i tkacka, której ważnym elementem są krosna tkackie, jedne z niewielu na terenie województwa podkarpackiego.
Małgorzata Kutrzeba