INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BŁAŻOWSKIEJ

Od czasu wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią CODVID-19, Społeczne Muzeum Ziemi
Błażowskiej jest zamknięte dla zwiedzających. Członkowie TMZB wykorzystują ten czas dla przygotowania nowych aranżacji. Zbiory muzeum wzbogaciły się w ostatnim czasie o nowe, bardzo cenne i ciekawe eksponaty. Andrzej Sowa – członek TMZB - podarował muzeum mechanicznie nakręcany srebrny zegarek kieszonkowy z I poł. XIX w. Zegarek ten należał do jego dziadka Stanisława Paściaka. Od tego samego ofiarodawcy otrzymaliśmy binokle pochodzące z początków XX w., których używała babcia Agata Paściak. Paściakowie mieszkali w Błażowej Dolnej. Biały stół pod ołtarz ks. Pilipca zakupił i podarował muzeum Janusz Szpala. Państwo Aneta i Piotr Sawiccy podarowali do muzeum dokumenty po Julianie Bednarzu. Ofiarodawcą – członkom i sympatykom TMZB serdecznie dziękuję. Podziękowania składam również wszystkim członkom, którzy porządkowali muzeum i pracowali przy nowej aranżacji, którą dla państwa przygotowujemy na wrzesień.

Z powodu pandemii nie odbyła się planowana 16 maja wyjątkowa Noc Muzeum pod nazwą „Piknik z historią i Noc Muzeów z militariami w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej”. Imprezę tę planujemy zrealizować we wrześniu, o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. Przeprowadzone zostaną wówczas konkursy o bohaterach II wojny, a także na temat umundurowania i uzbrojenia z tego okresu. Ekspozycję militariów dla uczestników pikniku przygotują członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów. Informacje na temat terminu imprezy przesłane zostaną do szkół podstawowych z terenu gminy oraz ukazywać się będą na Facebooku TMZB i stronie internetowej TMZB, GOK, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i innych. Mamy nadzieję, że organizacja tej imprezy będzie możliwa w jesieni i już dziś wszystkich zapraszamy.

Małgorzata Kutrzeba

PODZIĘKOWANIE


W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej składam podziękowanie Panom Stefanowi Wielgosowi za podarowanie do Społecznego Muzeum zabytkowych narzędzi stolarskich i Panu Zdzisławowi Kośmidrowi za ich odczyszczenie wyremontowanie i zakonserwowanie oraz podarowanie kolejnych narzędzi, w tym jednego należącego kiedyś do Kazimierza Krygowskiego. Zdzisław Kośmider jeszcze jako początkujący stolarz odkupił narzędzia od wdowy Pauliny Krygowskiej. Muzeum wzbogaciło się tym samym m. in. o gładzik, dwuręcznik, rubanek, równiak, wpustnik itd.
Małgorzata Kutrzeba


„GAZETKA RODZINNA”


Dzięki uprzejmości pana Jacka Kulasy redaktora i twórcy "Gazetki rodzinnej" oraz autorów artykułów prezentujemy jej pierwszy numer. Jest to efekt pracy pasjonatów i ekspertów od genealogii. Gazeta ma również wersję anglojęzyczną. W wielu artykułach wspominana jest Błażowa i okolica. Jest nam bardzo miło, że Państwo autorzy przyznajecie się do korzeni i ciepło wspominacie nasz region. Gratulujemy redaktorowi i autorom i podziwiamy efekt.

Szanowni Państwo! W Towarzystwie Miłośników Ziemi Błażowskiej niejednokrotnie gościliśmy ekspertów i pasjonatów genealogii, że wspomnę pana Kazimierza Sikorę. Tym razem dzięki uprzejmości redaktora i twórcy "Gazety rodzinnej" pana Jacka Kulasy oraz autorów artykułów mam przyjemność zaprezentować ową gazetę. W wielu ciekawych artykułach wspominana jest Błażowa i okolica. Jest nam bardzo miło, że Państwo autorzy przyznajecie się do korzeni i ciepło wspominacie nasz region. Gratulujemy redaktorowi i autorom i podziwiamy efekt. 
Gazeta w PDFie - kliknij tutaj.

Małgorzata Kutrzeba