X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na
Podkarpaciu
22 stycznia 2018 r. Gmina Błażowa już po raz drugi uczestniczy w Obchodach Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Organizatorami obchodów było Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej, Burmistrz Błażowej, ZS i Rada Miejska. Z tej okazji 22 stycznia w Błażowej w Zespole Szkół zorganizowano konferencję, w której uczestniczyli zaproszeni goście, mieszkańcy Błażowej oraz uczniowie LO, gimnazjum oraz klas VII ze szkoły podstawowej wraz z nauczycielami. Gościem honorowym była Anna Rzeszowska wnuczka Adolfa Tannenbauma filantropa, założyciela Fundacji Tannenbauma, fundatora Domu Ludowego w Rzeszowie - obecnie WDK na ul. Okrzei. W konferencji uczestniczył także redaktor naczelny Podkarpackiej Historii Szymon Jakubowski, doktorantki URz Ewa Trojanowska i Natalia Mazur oraz inni goście.
Referat na temat Dziedzictwa historycznego i kultury żydowskiej przedstawiła Małgorzata Kutrzeba. Uczennice LO im. Św. Królowej Jadwigi Gabriela Hocyk i Monika Groszek przedstawiły prezentację Zagłada Żydów w okresie II wojny z uwzględnieniem wojennych losów mieszkańców izraelickiej gminy w Błażowej. Zebrani wysłuchali też krótkiego koncertu muzyki żydowskiej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej: Dawida Gromka, Dawida Wyskiela oraz Lucjana Batora. Uczniów do występu przygotował nauczyciel Kamil Łukasiewicz. Pani Anna Rzeszowska przedstawiła zebranym dramatyczne losy swojej rodziny. Odpowiadała także na pytania związane z tradycjami i obyczajami żydowskimi.
Podczas konferencji wystawiono dwie Tory. Należały one do gminy izraelickiej w Błażowej i podczas wojny zostały przekazane przez ostatniego rabina Błażowej Majera Szapiro Marcinowi Brzękowi burmistrzowi na przechowanie. Niemcy zastrzelili rabina w Błażowej, a Tory do tego czasu znajdowały się w posiadaniu dr Reny Brzęk-Piszczowej, która obecnie przekazała je do Muzeum Pisanki w GOK w Błażowej. Zgodnie z nakazami religii Tory wykonane są z białego pergaminu z jagnięcej skóry, przepisane ręcznie. Tory z Błażowej nie mają sukienek. Te powinny być wykonane z aksamitu lub jedwabiu. Każda Tora powinna być zaopatrzona w dwie rolki z cennego drewna. Żydzi nie mogą dotykać pergaminu dłonią, palcem. Do czytania Tory służy jad (ozdobna rączka z palcem wskazującym). Chłopiec, który przeżył już Bar Micwę (13 lat) może czytać Torę i uczestniczyć w specjalnej modlitwie Minian.

Małgorzata Kutrzeba

W DRODZE DO NIEPODLEGŁEJ

Widowisko historyczne pod takim tytułem mogli obejrzeć widzowie w czwartkowy wieczór 16
listopada  2017 r. w sali GOK. Spektakl jest częścią projektu „Błażowianie w drodze do Niepodległej” realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej z Programu Dotacyjnego Niepodległa. Spektakl powstał przy współpracy z Zespołem Szkół i GOK.
Scenariusz przedstawienia, napisany przez Małgorzatę Kutrzebę, został oparty na autentycznych wydarzeniach w Błażowej, mających miejsce podczas I wojny światowej. Wykorzystano w nim również fragmenty utworów z literatury pięknej i poezji. Dużym walorem przedsięwzięcia były zgromadzone stroje, a szczególnie mundury legionów Piłsudskiego i Hallera, mundury zaborców z tego okresu, które zostały zaprezentowane na zakończenie przedstawienia przez Małgorzatę Kutrzebę.